For Eng please scroll down

Jako všechny festivaly, i my se potýkáme se změnami line-upu, který byl vytvořen a téměř vypilován k dokonalosti již před třemi lety. Od té doby se stala řada věcí, z nichž ta hlavní, pandemie Covid-19, ovlivnila naše odvětví dlouhodobě.

Z důvodů jako jsou financování, personální nedostatek, zkrácení tour, extrémní nárůst nákladů či jiných tak přes naši snahu vypadly z programu 16. ročníku některé kapely.

Dwarves, Rotting Out a Wolfbrigade se rozhodli přesunout svá tour na rok 2023, kdy snad již bude situace ve světě klidnější. Being As An Ocean a The Toasters zkrátili svá tour a končí ještě před konáním Mighty Sounds.

Minulý týden bohužel ze zdravotních důvodů museli celé své evropské turné zrušit i Crystal Lake. Poslední změnou (jak doufáme) je neúčast Legendary Shack Shakers, jejichž důvod je spíše jak vystřižený z akčního filmu. Figuruje zde vyšetřování FBI, v kterém se ocitl jeden ze členů kapely. Podrobněji se o celé kauze můžete dočíst ZDE. Jako support jim měl po celé tour předskakovat Possessed by Paul James, který tedy bohužel také nepřiletí.

Jako náhradu (a věříme, že zklámání vystřídá radost) jsme vám nově přinesli Clowns, Maid Of Ace, The Death Set, Scowl, Gutalax, Queens of Everything, Just Wär, The Twisted Rod a řadu dalších skvělých jmen. Mrkněte do sekce Program!

I přes tyto změny se s vámi těšíme na největší ročník Mighty Sounds, který jsme kdy pro vás připravili!

//

Like all festivals, we deal with changes to our line-up, which was created and almost perfected three years ago. Since then, many things have happened. The main one, the Covid-19 pandemic, has affected our industry in the long term.

Due to funding, staffing shortages, tour cuts, extreme cost increases, or other reasons, some bands have dropped out of the 16th edition despite our best efforts.

 

Dwarves, Rotting Out, and Wolfbrigade have decided to reschedule their tours for 2023, when hopefully, the world situation will be calmer. Being As An Ocean and The Toasters have cut their tours short and are finishing before Mighty Sounds takes place.

 

Unfortunately, Crystal Lake canceled their entire European tour last week due to health reasons. The latest change (we hope) is the non-participation of Legendary Shack Shakers, whose cause is rather like something cut out of an action movie. It features an FBI investigation involving one of the band members. You can read more about the whole case HERE. In addition, Possessed by Paul James was supposed to support them throughout the tour, so, unfortunately, he won’t be coming either.

 

We believe your disappointment will be shortly replaced by joy! As a substitute, we bring you Clowns, Maid Of Ace, The Death Set, Scowl, Gutalax, Queens of Everything, Just Wär, The Twisted Rod, and many other great names. Check out the Program section!