Festival Mighty Sounds a spolu s ním i ostatní akce, které se konají pod širým nebem, slaví vítězství v boji proti nesmyslně nastaveným hlukovým limitům. Novela, která vyjímá hluk z jednorázových venkovních kulturních akcí z působnosti zákona o ochraně veřejného zdraví, byla po více než roce diskusí schválena.

Pro festival Mighty Sounds je to vítězství důležité, každoročně totiž dostával od Krajské hygienické stanice nestandardně vysoké pokuty za hluk, naposledy ve výši půl milionu korun (pokuta byla po odvolání snížena na 80 000,- Kč). Organizátoři se proto před časem spojili se všemi, kdo nesouhlasili s dosud nastavenými pravidly umožňujícími svévolné udělování pokut v likvidační výši, a sepsali petici, která se proti zákonu v jeho předchozí podobě ohrazovala. Tu podepsalo přes 17 000 lidí. Změnu zákona podporovali také odborníci na hlukovou problematiku. Festival také loni na podzim svolal diskusi s obyvateli Tábora, ve které se mu dostalo plné podpory jak od nich, tak od vedení města.

Na změně zákona má zásluhu poslanec Vít Kaňkovský, který připravil spolu s odborníky z Národní referenční laboratoře pro komunální hluk pozměňovací návrh, jenž byl přijat sněmovním zdravotním výborem a následně i na plénu Sněmovny.

Pevně věřím, že novela zákona, která nově dává pravomoc regulovat hluk z venkovních hudebních akcí městům a obcím, bude v praxi fungovat lépe, než dosavadní stav. Inspirovali jsme se podobným řešením z řady evropských zemí, kdy předpokládáme, že obce a města mají lepší přehled o konání hudebních akcí než hygienické stanice a dokážou nastavit ve svých obcích takové podmínky, aby se na jedné straně venkovní hudební akce mohly konat a na druhé straně aby zatížení obyvatel hlukem bylo únosné,“ říká Vít Kaňkovský.

Za Mighty Sounds komentuje současný stav, do kterého se hudební akce pod širým nebem s novým zněním zákona dostávají, Vít Černík: „Je to pro nás pocit zadostiučinění, protože se tím vyhneme nepředvídatelným pokutám za něco, co není možné dodržet. Rád bych zdůraznil, že odborníci potvrzují, že jednorázová krátkodobá expozice hluku, který je způsoben hudební produkcí, nikoho na zdraví neohrožuje, může být pouze obtěžující. My se budeme snažit, abychom okolní občany obtěžovali co nejméně. Pro ročník 2016 budeme vyjednávat podmínky s městy Tábor a Sezimovo Ústí a doufáme v domluvu – s obcemi jsme v každoročním kontaktu tak jako tak.“

aktualizováno 1.10.2015