(For English scroll down) Dne 13. května 2020 vstoupil v účinnost zákon, který zavádí tzv. ochrannou dobu, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce k vrácení vstupného. Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (v případě festivalu Mighty Sounds 6. května 2020) a (podle novely z 2. 11. 2020) končí dnem 31. října 2022. Zákazník může do 31. prosince 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci v hodnotě zakoupených vstupenek, poukaz je pak platný po dobu trvání ochranné doby.

Více informací naleznete  přímo v zákoně: Zákon – kulturní akce, případně se na nás můžete obrátit na tickets@mightysounds.cz.

On 13 May 2020, new Czech law on some measures to mitigate the impacts of the epidemic of coronavirus on cultural events was issued. The law introduces a protective period, by which the duty of a cultural event promoter to refund an admission fee paid by a customer is postponed. The protective period starts to run as of the day when the promoter announces the cancellation of the cultural event via mass media (6 May 2020 in case of the Mighty Sounds Festival), and expires on 31 October 2022. The customer may ask the promoter for a cultural event voucher until 31 December 2021. The promoter is obliged to issue the voucher amounting at least to the value of the admission fee paid. The voucher is valid throughout the protective period.

You can find detailed info directly in the law: Law on cultural events – vouchers, or you can get in touch with us directly via tickets@mightysounds.cz.