Na konci února jsme obdrželi, jako už tradičně každým rokem, rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Vyplývá z něj, že jsme byli znovu pokutováni za překročení povolené hladiny hluku v době pořádání festivalu. Pokuta je oproti loňsku opět dvojnásobná, tentokrát dosáhla mimořádně vysoko: 420 000,- Kč. Pokud bychom takovou pokutu museli zaplatit, je téměř jisté, že by to zabránilo pořádání dalších ročníků. Festival Mighty Sounds by skončil.

Letošní ročník samozřejmě proběhne podle plánu. Proti tomuto rozhodnutí se, jako v minulosti vždy, odvoláme. Pokuty, které od hygienické stanice v Českých Budějovicích každým rokem dostáváme, jsou zcela neúměrné tomu, jak jsou za porušení hlukových limitů sankcionovány jiné hudební open air akce v České republice. Běžně se jedná o částky tisícové, maximálně desetitisícové. Festival Mighty Sounds ale dostal za rok 2010 pokutu 90 000,- Kč, za rok 2011 už se jednalo o 180 000,- Kč a za rok 2012 jde o částku 210 000,- Kč (pozn. po odvolání sníženo Ministerstvem zdravotnictví z původních 360 000,- Kč).

Ze strany festivalu se navíc vždy jedná o překročení limitu, který je nastaven naprosto nesmyslně. Na dvou různých místech v obytné zóně nedaleko areálu byl 19. července 2013 mezi 22:05 a 23:05 naměřen hluk přibližně 48 dB a následně 55 dB, přičemž povolená hranice pro noční dobu (22:00 – 6:00) je 35 dB. Tato hranice hluku se pohybuje mezi šepotem a tlumeným hovorem, jak vyplývá například z této tabulky. Představa, že v době konání celoevropsky oceňované hudební akce bude hluk v nejbližším okolí areálu odpovídat „relativnímu tichu v obsazeném hledišti kina“, je absurdní.

Každý rok komunikujeme s obyvateli Tábora i Sezimova Ústí, obyvatelům v nejblíže položených domech roznášíme před festivalem do schránky informační dopis. Jsme také v kontaktu se zástupci obou měst a děláme všechno pro to, aby festival probíhal co nejlépe a bez komplikací. Víme, že akce tak velkého formátu s sebou nese celou řadu nepříjemností včetně hluku; snažíme se je však maximálně eliminovat a opakovaně také upozorňujeme na to, že se jedná o akci jednorázovou, která vždy a všude vyžaduje pochopení od okolí.

Současné limity hluku v České republice jsou pro jednorázové hudební akce nesplnitelné. Nesouhlasíme s jejich výší a nesouhlasíme s nesmyslně vysokými pokutami, které dostáváme, a které jsou každým rokem dvojnásobně vysoké oproti roku předchozímu. Budeme bojovat a využijeme všechny možnosti, které nám český právní řád nabízí (pozn.: o pokutě za rok 2012 bude v nejbližších týdnech rozhodovat Nejvyšší správní soud). Budeme prosazovat, aby se do současného zákona o ochraně veřejného zdraví vrátila výjimka pro krátkodobé jednorázové akce, nebo aby byl přijat nový zákon, který dá možnost obcím rozhodnout o tom, za jakých podmínek se na jejich územích mohou konat jednorázové akce typu open air festivaly, koncerty, apod.

Pokuty, které za hluk dostáváme, jsou, v případě, že budeme donuceni je zaplatit, pro festival likvidační. Tvrdíme, že do Tábora přivážíme kvalitní žánrovou hudbu, přibližujeme Tábor a Jihočeský kraj návštěvníkům z celé Evropy a děláme maximum pro naprosto profesionální průběh celé akce. Tvrdíme, že chování Krajské hygienické stanice vůči festivalu Mighty Sounds není v pořádku a chceme na něj upozornit širší veřejnost.
Za případné vyjádření podpory předem děkujeme, pokud máte nápady, jak celou kauzu lépe zviditelnit, pište na marketa@hpk.cz.

 

František Švadlena, Přemysl Černík, Filip Vondrášek, Jakub Siňor

jednatelé HPK-Productions

aktualizováno 31.3.2014