Každým rokem jsou festivalu Mighty Sounds ze strany Krajské hygienické stanice ukládány vysoké pokuty za hluk. Za změnu současné podoby zákona, který takové pokuty umožňuje ukládat i při nesplnitelných limitech hluku, jsme již sepsali petici.

Domníváme se, že podoba pořádání kulturní akce pod širým nebem by měla být výsledkem veřejné diskuse. Proto jsme 25. září uspořádali setkání obyvatel Tábora a okolí k debatě o budoucnosti festivalu. Panelové diskuse se zúčastnil starosta Tábora Jiří Fišer, místostarostka Lenka Horejsková, zástupce táborských podnikatelů Josef Németh a za organizátory František Švadlena.

Děkujeme všem, kdo se diskuse zúčastnili, jak účastníkům panelu, tak všem v publiku. Rozproudění debaty o podmínkách pořádání festivalu je pro nás důležité.

Domníváme se, že festival Mighty Sounds v Táboře podporu má, je tedy třeba hledat cesty, jak stávající situaci s pokutami za hluk řešit.

Z diskuse mimo jiné vyplynuly následující kroky:

organizátoři se pokusí sejít se zástupci města a krajské hygienické stanice na společné jednání o postupu, který by umožnil fungování festivalu

– do dalších ročníků se pořadatelé budou snažit získat větší podporu místních podnikatelů

– pořadatelé se znovu pokusí získat oficiální podporu města (příspěvek, záštitu)

I na základě výše uvedeného vyhlašujeme, že jedenáctý ročník festivalu Mighty Sounds se bude opět konat v Táboře na letišti Čápův dvůr.Přesný termín bude ještě upřesněn.

 

Dodatek ze 16. řijna 2014:

15. října jsme se podle plánu sešli s panem starostou Fišerem a zástupci policie ČR a městské policie. Zástupci Krajské hygienické stanice se ze schůzky na poslední chvíli omluvili. To hlavní, tedy neúměrná výše pokut (při vědomí nesmyslně nastavených limitů), tedy opět zůstalo neprojednáno. Odešli jsme nicméně s oficiálně zaznamenanou podporou ze strany města i policie. Nevzdáme se, budeme jednat dále. Při nejbližší příležitosti navštívíme hygieniky společně s panem starostou přímo v Českých Budějovicích.

aktualizováno 26.9.2014