Děkujeme vám, že nám pomáháte přečkat pro Mighty Sounds těžké časy. Každá částka se počítá. Dar můžete zohlednit ve svém daňovém přiznání:

  • Fyzické osoby včetně zaměstnanců si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů). Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.
  • Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Pokud si přejete zaslat potvrzení o daru, prosíme, vyplňte následující FORMULÁŘ.

Potvrzení o daru vám pošleme co nejdříve, nejpozději však v prosinci 2020. V případě dotazů se na nás můžete obrátit na adrese dar@mightysounds.cz. Děkujeme!