Co je ČISTÝ FESTIVAL?

Myšlenka třídění odpadů na českých festivalech a akcích pod širým nebem vznikla v české autorizované obalové společnosti EKO-KOM v roce 2007. EKO-KOM má v České republice na starosti zajištění třídění, druhotné zpracování odpadu, současně zajišťuje barevné kontejnery do měst a obcí a celou řadu dalších úkolů, které mají základní cíl. Co nejvíce odpadu se musí VYTŘÍDIT A RECYKLOVAT. Tento cíl také provázel v průběhu pěti let vývoj projektu a certifikace ČISTÝ FESTIVAL. Díky projektu je zajištěno třídění odpadu a jeho druhotné zpracování na více než dvou desítkách českých hudebních festivalů a akcích. Čistý festival motivuje návštěvníky a pořadatele k tomu, aby odpad třídili a udržovali areály akcí čisté.

Jak se můžete zapojit?

Na stánku Čistého festivalu ZELENÝ BOD můžeš třídit za odměny. Za každých 10 plastů (kelímky, pet láhve, sáčky apod.) nebo 20 neznečištěných papírů (minimální rozměr 15×20 cm) získáš 1 bod, který můžeš vyměnit za dárek. Body si můžeš také střádat a na konci festivalu vyměnit za hodnotnější odměny! Přímo za 30 plastů nebo 60 papírů získáš speciální kupon, který vyměníš za pivo! Seznámíš-li se s expozicí o třídění odpadu ve stánku ZELENÝ BOD, můžeš při každé návštěvě s tříděnými plasty a papíry získat 1 bod navíc. Stačí přinést alespoň 10 plastů nebo 20 papírů k tomu, aby ti obsluha dala vytáhnout kartu s otázkou z expozice. Odpovíš-li správně, získáš 1 bod navíc. Na pivo nelze střádat 1 bodové žetony.

Kromě stánku ZELENÝ BOD budou na Mighty Sounds speciální barevné koše na plasty a papír. Ty pravidelně vynáší úklidová četa, odpad z nich je dotříděn a posléze odvezen v barevných kontejnerech k druhotnému zpracování a recyklaci. Do těchto nádob a na stánek ZELENÝ BOD odkládej jen prázdné kelímky a PET láhve, čisté plastové nádobí, neznečištěné sáčky a igelitové tašky, polystyrenové kelímky a nádobí. Všechny tyto věci lze dále recyklovat. Papír, který budeš třídit, by měl být čistý a neznečištěný od jídla. Můžeš třídit reklamní letáky, noviny, rozhodně ale netřiď papírové tácky znečištěné mastnotou, kečupem nebo hořčicí. Ty již dále recyklovat nelze.

Co se děje s tříděným odpadem?

Odpad vytříděný návštěvníky na stánku ZELENÝ BOD a v barevných koších označených vlajkami putuje v barevně odlišených pytlích do speciálních kontejnerů. Ty z areálů akcí putují přímo na dotřídění a k druhotnému zpracování. Takto bylo jen v roce 2011 vytříděno více než 55 tun plastů, skla a papíru. Z třídících linek je dotříděný odpad dopraven již přímo ke zpracovatelům. Z plastových kelímků se nejčastěji vyrábějí zatravňovací dlaždice, lavičky nebo protihlukové stěny. Papír je recyklován především na nové papírové obaly. Vytříděné sklo se používá k výrobě nových skleněných výrobků nebo i jako příměs do stavebních materiálů.

aktualizováno 17.5.2012