Mighty Sounds třídí odpad a dbá na to, aby dopad akce na životní prostředí byl co nejmenší. Stejně jako v předchozích letech vás budeme vyzývat k třídění odpadu a k tomu, abyste nám pomáhali v areálu udržovat pořádek. 

Jak na Mighty Sounds třídit odpady za odměnu?

I letos na Mighty Sounds můžete třídit odpady a na stánku Čistý festival za to dostat odměnu. Dárku se dočká každý, kdo přinese určité množství plastů nebo papírů. Jak na to? Stačí přinést deset nebo dvacet plastů / papírů přímo na stánek Čistý festival. Tam je lze vyměnit za stírací los. Celkem můžete vyhrát osm různých odměn. Ani letos nechybí speciální odměna pro žíznivé fanoušky. Dvacet tříděných kusů plastů, například pivních kelímků, odměňujeme speciálním žetonem na jedno pivo zdarma.

Jak třídit do barevných košů?

Odpady můžete také třídit do několika speciálních barevných košů přímo ve festivalovém areálu. Žluté koše jsou na plasty a modré na papír. Všechny odpady z barevných košů úklidová četa sváží do speciálních velkých kontejnerů, které putují přímo k druhotnému zpracování – recyklaci. Pokud budete mít štěstí a při třídění do barevných košů vás přistihne promoteam Čistý festival, získáte zdarma recyklovaný znovu použitelný kelímek ze speciální limitované edice.

Mighty Sounds je Čistý festival

Kromě toho, že u nás budete třídit odpady, pomůžete také Mighty Sounds získat certifikaci Čistý festival. Tato certifikace je již 11 let udělována společností EKO-KOM, a.s. odpovědným festivalům a letním akcím za to, že umožňují svým návštěvníkům třídit odpady a snaží se udržovat své areály čisté.