Na festivalu je permanentně přítomná zdravotnická služba. V případě nouze v areálu můžete kontaktovat členy pořadatelské služby, a to na nové Mighty tísňové lince:  +420 776 504 644​ . Toto telefonní číslo slouží k přivolání rychlé Mighty zdravotnické pomoci, ale pozor, POUZE v době konání festivalu Mighty Sounds a pouze ve festivalovém areálu.

V areálu také naleznete tabulky, tzv. rescue pointy, které slouží k rychlé navigaci právě našich zdravotníků. Budete-li chtít přivolat pomoc a budete-li na dohled tabulky, pak podle ní zdravotníky můžete navést na místo.


There is a medical team on duty round the clock. In the event of an emergency, you can contact the organizers at the Mighty Sounds emergency hotline: +420 776 504 644. This number can be used to request first aid from our medical team, but please note that it is only available during the Mighty Sounds festival and only within the festival area!

Throughout the area you will also find location signs called rescue points. These can be used to quickly let our paramedics know your location.