In memory of Prem and Marc.

Jádro týmu festivalu Mighty Sounds během své existence utrpělo dvě zásadní ztráty. V roce 2014 festival přišel o grafika Marcela Musila, a v roce 2016 ho navždy opustil Přemek Černík, zakládající člen Mighty týmu. Oba byli nedílnou součástí ducha Mighty Sounds, oba odešli příliš brzy a oba nám nesmírně schází. Jejich odkaz je ale pořád s námi.

Tahle stage je pro ně. 🖤


In memory of Prem and Marc.

The core team of the Mighty Sounds Festival has suffered two major losses during its existence. In 2014, the festival lost graphic designer Marcel Musil, and in 2016, Přemek Černík, a founding member of the Mighty team, left the festival forever. Both were an integral part of the spirit of Mighty Sounds, both left too soon, and both will be missed immensely. But their spirit is still with us.

This stage is for them. 🖤