Pro mnohé nebudou některé z následujících zpráv novinkou, chceme ale čtenářům události posledních týdnů okolo Mighty Freezinu shrnout a objasnit.

Na velikonoční pondělí zasáhla Mighty Sounds zpráva z nejsmutnějších – navždy nás opustil blízký kamarád, spolupracovník a nedílný člen týmu, nenapodobitelný grafik Marcel Musil. Jelikož bez Marcela, který zpracovával časopis jako grafická „one man army“, nebylo možné v realizaci pokračovat, hledali jsme alternativní řešení. Do minulého týdne jsme se snažili, aby Freezine nevynechal ani jedno číslo a časopis vyšel i v květnu, byť s několikadenním zpožděním. To se nakonec nezdařilo a květnové číslo tak nevyšlo a nevyjde v žádné, ani elektronické/textové podobě.

Abychom na stávající grafickou podobu Freezinu důstojně navázali, místo čísel 06/2014 (červen) a 07-08/2014 (dvojčíslo červenec/srpen) vyjde pouze jedno letní (jubilejní padesáté) číslo. Jeho vydání plánujeme na cca 20. červen.

O podobě časopisu po festivalu Mighty Sounds budeme nadále informovat.

aktualizováno 11.5.2014