Významný úspěch jsme zaznamenali před konáním dvanáctého ročníku, který se uskuteční 22. – 24. července 2016 v Táboře na letišti Čápův dvůr. Nejvyšší správní soud svým rozsudkem zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, který se týkal pokuty za překročení „hlukových limitů“ při konání festivalu v roce 2012.

Od roku 2010, kdy se festival přesunul z Olší u Tábora na letiště Čápův dvůr v Táboře, nám byly ukládány Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje (spadající pod Ministerstvo zdravotnictví ČR) pokuty v řádech stovek tisíc korun ročně. Dělo se tak za porušování „hlukových limitů“ podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nejvyšší správní soud však letos na jaře zrušil rozsudek Krajského soudu a konstatoval, že uložení pokuty v roce 2012 bylo v rozporu s ústavním pořádkem. Je to pro nás velké zadostiučinění – podařilo se nám dokázat, že nařízení vlády, která ze zákona o ochraně veřejného zdraví vycházela, byla proti zdravému rozumu: dříve nastavené limity nebylo v žádném případě při hudební produkci pod širým nebem možné dodržet. Letos také vstoupila v platnost novela zákona, která od nynějška hudební akce pod širým nebem z nařízení o hlukových limitech vyjímá.

Více o pokutách a novele zákona najdete zde a zde.

aktualizováno 27.6.2016