Informace

Origin CZ
Genre Hardcore, Punk
Rok vzniku 1993
Social profile
Mighty Sounds 2011, 2015, 2018, 2023

Dosáhnout 30-ti let ve fungování kapely není žádná zásluha, naopak, mohl by to být také kupř. projev čistého zoufalství nebo pošetilosti. Přesto jsme se rozhodli tento druh výdrže velice jemně oslavit a to na festivalu nám blízkém, pro někoho až domácím. Bude se rychle hrát, rychle pít a rychle střízlivět z následných kompromitujících situací. Quidquid est factum, semper est factum totum

Video